Nové snímače tlaku Turck

Spoločnosť Turck rozšírila portfólio snímačov tlaku PT pre najnáročnejšie aplikácie v strojárstve, prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, námorníctve a pre aplikácie s pitnou v vodou.

Viac

Nová generácia interfejsových modulov TURCK

Spoločnosť TURCK predstavila novú generáciu izolačných Ex bariér pre binárne a analógové signály pod označením IMX12. Púzdro široké 12,5 mm umožňuje dosiahnuť s týmto prístrojom najvyššiu hustotu signálov. Okrem hustoty signálov sa IMX12 vyznačujú aj veľkou rýchlosťou, presnosťou a flexibilitou.

Viac

Nové RFID samolepky

Spoločnosť Turck ponúka ďalšie samolepky pre RFID systém. Samolepky Smart labels sú RFID tagy, ktoré sú používané v otvorených cykloch – napríklad tagy, ktoré normálne opúšťajú výrobnú linku.

Viac

RFID modul s integrovaným Middleware

Turck prezentuje RFID modul TBEN-L-DCC s integrovaným funkciami pre spracovanie dát. Riadiaci modul (Device Control Center) je tak vhodný pre použitie v rôznych aplikáciách Industry 4.0 vo výrobe alebo internej logistike ako je napr. príjem tovaru a expedícia, lokalizácia kontajnerov, vyzdvihnutie objednávky alebo riadenie pohybu tovaru.

Viac

Nové bezpečnostné závory

Spoločnosť Banner Engineering rozšírila ponuku bezpečnostných závor o sériu EZ-SCREEN LS, ktoré sú konštruované tak, aby vydržali náročné podmienky.

Viac