Pick To Light patrí do systému tzv. Poka-yoke riešení  (z japonského Poka = neúmyselná chyba a Yoke = zmenšenie), t.j. riešení zaoberajúcimi sa minimalizáciou neúmyselných chýb resp. chýb z nepozornosti. To znamená, že montáž, výroba alebo skladovanie je prispôsobené tak, aby nebolo možné vykonať jednu operáciu viacerými spôsobmi. Riešenie Pick To Light eliminuje nutnosť používania papierových výdajok, montážnych listov resp. vyskladňovacích predpisov. Na správny pracovný postup pracovníka dohliada sofistikovaný systém, ktorý ho naviguje pri montáži (resp. v sklade) prostredníctvom postupne sa rozsvecujúcich optických signalizačných prvkov umiestnených nad každou skladovou bunkou (pozíciou). Pri odoberaní súčiastky preruší ruka pracovníka svetelný lúč, čím príslušná signalizácia zhasne a rozsvieti sa signalizácia na ďalšej skladovej bunke. Systém upozorňuje pracovníka na prípadné chyby zvukovou alebo svetelnou signalizáciou.

Z pohľadu kvality predstavuje zavedenie Pick To Light filozofiu „nulovej chyby“. Má široké využitie v rôznych priemyselných odvetviach (automobilový a elektrotechnický priemysel, logistika a skladovanie…).

 

Technická špecifikácia systému

Systémy Pick To Light spoločností Banner a Turck sú založené na komponentoch s krytím IP67, ktoré umožňujú robustnú a rýchlu inštaláciu bez potreby použitia rozvádzačov. V prípade potreby sú k dispozícii aj systémy s krytím IP20. Vďaka modulárnemu prístupu je možné realizovať požiadavku zákazníka veľmi flexibilne a cenovo výhodne.

Na jednotlivých skladových pozíciách sú inštalované LED indikátory s optickými snímačmi, LED indikátory s kapacitným tlačidlom alebo svetelné závesy so signalizáciou. Ich vstupy a výstupy sú pripojené na vstupné/výstupné kanály systému BL67, ktorý je pripojený k riadiacemu systému zákazníka. Signalizačný maják (príp. aj s húkačkou) slúži k informovaniu o nesprávnom kroku. Požadovanú úlohu je možné načítať  kamerou resp. čítačkou čiarových kódov alebo prostredníctvom identifikačného systému RFID.

 

pick-to-light

 

Hlavné výhody vizuálneho riadenia procesu:

  • Zásadné zvýšenie produktivity práce
  • Zvýšenie kvality
  • Zníženie počtu omylov na nulu
  • Nepretržitá inventúra
  • Väzba na skladové a ERP systémy
  • Zvýšenie flexibility, okamžité zaškolenie personálu