Na trhu pôsobíme od roku 1993.

Aktivity spoločnosti smerujú do dvoch hlavných oblastí:

  1. Vývoj, výroba a realizácia projektov v oblasti priemyselnej automatizácie.
  2. Distribúcia priemyselných elektronických prvkov a automatizačných systémov a zariadení.

V sortimente máme približne 40 000 produktov z oblasti senzorovej, spínacej, systémovej a zbernicovej techniky. Ponúkame efektívne riešenia pre automatizáciu výrobných liniek (RFID identifikačné systémy, Pick-to-Light systémy, bezpečnostné technologické systémy, inšpekčné kamerové systémy, bezdrôtový prenos signálov) ako aj pre procesnú automatizáciu (systém vzdialených IO, interfejsová technika).

Bez ohľadu na to, aké výrobky vyrábate alebo v akom priemyselnom odvetví pôsobíte, ponúkame produkty a riešenia na zlepšenie celkovej efektívnosti, kvality a bezpečnosti Vášho výrobného procesu.

Sme držiteľom certifikiátu manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015.