Nemecká spoločnosť NavVis ponúka riešenie pre 3D skenovanie a vizualizáciu vnútorných priestorov. Uvedená technológia umožňuje zoskenovanie a následný pohyb vo vnútri budovy (podobne ako Google Street View vonku). Najväčšou výhodou je rýchlosť, ktorá umožňuje zoskenovať 20-40 000 m2 v priebehu jedného dňa (v závislosti od vnútornej dispozície), pričom spracované dáta sú k dispozícii do niekoľkých dní. V rámci vytvoreného 3D skenu je možné navigovanie, meranie, pridávanie tzv. POI (points of interests) a tiež jednoduché prekreslenie do 2D modelu.

V súčasnosti veľa výrobných spoločností využíva CAD modely. Technológia NavVis však ponúka 360° panoramatické obrázky spolu s mračnom bodov (point clouds). To znamená, že plánovači (či už výroby, montáže, logistiky) sa môžu skutočne prechádzať po fabrike – stačí im k tomu akékoľvek zariadenie pripojené na internet alebo intranet, bez ohľadu na to v akej časti sveta sa práve nachádzajú. Nielen pre plánovačov výroby je kľúčové mať čo najaktuálnejšie informácie. Práve s touto technológiou dokážu mať potrebné informácie veľmi rýchlo, čo nie je také jednoduché a flexibilné pri použití CAD modelov. To je dôvod, prečo časom dochádza k zväčšovaniu nesúladu pôvodných 2D plánov so skutočnosťou a tým k nespoľahlivej dokumentácii o fabrike. Pomocou NavVis môže byť dokumentácia aktualizovaná pravidelne bez potreby dodatočného modelovania. Akonáhle sa dáta zo skenovania spracujú, model je k dispozícii okamžite.

Ďalším možný prínos uvedenej technológie je pri presune existujúcej technológie alebo inštalácií novej technológie (výrobnej linky). Link na miesto, kde sa bude inštalovať je možné jednoducho poslať dodávateľovi, ktorý si môže napríklad zmerať potrebné rozmery.

Rovnako pri údržbe zariadení je pracovník schopný okamžite sa navigovať k stroju, ktorý vyžaduje údržbu s tým, že si v PC/mobile/tablete presne skontroluje ako daný stroj vyzerá, čo naozaj potrebuje (náradie, rebrík…) a tým dokáže zabezpečiť rýchlu a kvalifikovanú údržbu. Obzvlášť v prípade, že má spoločnosť zabezpečenú externú údržbu a nie všetci zamestnanci externej firmy na 100% poznajú prevádzku.

Pomocou tejto technológie je možné tiež harmonizovať jednotlivé prevádzky a procesy. Manažér sediaci napr. v Nemecku sa môže jednoducho prechádzať po svojich prevádzkach v Európe, Ázii aj Amerike a ľahšie identifikovať možnosti na zlepšenie využitím „best practices“ z tej-ktorej prevádzky. Informácie, návrhy resp. úlohy následne jednoducho zašle pomocou emailu, pričom priloží link, kde sa po kliknutí okamžite zobrazí časť prevádzky, ktorej sa daná správa týka. Informácie sú tak presné a významne šetria čas a náklady (nie je potrebné robiť inú dokumentáciu ako napr. fotky).

Z hľadiska logistiky pomáha systém pri príprave nasadenia AGV vozíkov napríklad tým, že každé zariadenie má svoje GPS súradnice. Vizualizáciou celej prevádzky je tiež možné identifikovať úzke/problémové miesta a tak lepšie optimalizovať logistické procesy.

V dnešnej dobe je veľkou témou koncept IoT (Internet of Things). Práve pomocou tejto technológie 3D skenovania je možné jednoducho vizualizovať všetky živé HTML dáta – zo snímačov, PLC, ERP výrobných systémov, RFID systémov a podobne.