Nový DF-G3 v prevedení s digitálnym a analógovým výstupom umožňuje snímanie až do 3 600 mm.

Snímač má duálny displej, svetlovody a výkonnú LED, ktorá vedie veľké množstvo svetla do malého jadra a umožňuje snímanie na veľkú vzdialenosť. Dobre čitateľný displej zobrazuje červenou farbou úroveô signálu a zelenou limitné hodnoty. Užívateľské rozhranie zaručuje jednoduché nastavenie a programovanie. Je možné zvoliť jeden alebo dva digitálne alebo jeden analógový a digitálny výstup.