Spoločnosť Banner Engineering predstavila nový rozšíriteľný bezpečnostný kontrolér s označením XS26-2.

Široká paleta možností umožňuje užívateľovi kúpiť len takú konfiguráciu, ktorá je vhodná (dostatočná) pre aktuálnu aplikáciu, pričom táto sa dá v prípade potreby v budúcnosti rozšíriť. Základný kontrolér ponúka 26 vstupov a 2 duálne bezpečnostné výstupy, pričom 8 z týchto vstupov je možno nakonfigurovať ako výstupy. K základnému kontroléru sa dá pripojiť 8 rozširujúcich modulov a monitorovať tak až 128 I/O zariadení. Urýchlené uvedenie do prevádzky podporuje funkcia živého náhľadu a monitorovanie stavu vstupov a výstupov na PC. Vďaka programovaciemu rozhraniu a funkcii simulácie je program vytvorený v priebehu okamihu. Bezpečnostný kontrolér má rozmery 45mm (šírka) x 110mm (výška). XC26-2 Je certifikovaný pre bezpečnostnú kategóriu 4.