Pozývame Vás na výstavu ELOSYS v Nitre v dňoch 23.-26.5.2017 (hala A, stánok číslo 21).


Na výstave predstavíme hybridné komunikačné moduly kombinujúce bezpečnostné a štandardne vstupy. HMI panely s integrovaným PLC. Inteligentné multiprotokolové vstupno-výstupné moduly rozšírené o moduly s RFID, sériovým rozhraním resp. PLC funkcionalitou. Všetky zmienené produkty podporujú ich nasadenie v aplikáciách podľa konceptu Industry 4.0.

Okrem toho predstavíme komplexné riešenia pre výrobu, montáž a logistiku akými sú Pick To Light, RFID, 3D skenovanie vnútorných priestorov. Koncept digitálneho podniku ukážeme prostredníctvom logistického systému MilkRun a bezdrôtového monitoringu s vizualizáciou v cloud-e.