Skener SX-5 kontinuálne skenuje 275° oblasť a umožňuje vytvoriť bezpečnostnú zónu do 5,5m a výstražnú zónu do 40m.