Modulárne zbernicové systémy vzdialených I/O spoločnosti Turck ponúkajú rozsiahle spektrum riešení pre priemyselné aplikácie, využívajúce protokoly PROFIBUS‐DP, DeviceNet™, CANopen, Modbus TCP, EtherNet/IP alebo PROFINET IO.

excom® je systém vzdialených I/O pro aplikácie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, ale aj v základnom prostredí. Pomocou systému BL20 možno realizovať aplikácie v prostredí IP20, pomocou BL67 so stupňom krytia IP67 priamo v prevádzke.