Pre jednoduché čítanie/zapisovanie dát na dátové nosiče sú v ponuke ručné prístroje pre pásmo HF aj pre UHF. Dáta je možné zadať alebo editovať pomocou dotykovej obrazovky ručného prístroja TA a následne ich, pomocou software Turck, zapísať do príslušného dátového nosiča. Zariadenia môžu byť vybavené napr. WLAN, čítačkou čiarových kódov alebo zákazníckym softwarom.