Sídlo

Marpex, s.r.o.

Športovcov 672
018 41 Dubnica nad Váhom

042 442 69 86-7
042 444 00 10-1
info@marpex.sk

IČO: 31 596 681
IČ DPH: SK 2020436770

Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka 2486/R

Vedenie

Riaditeľ (konateľ)

Ing. Marián Osúch st.

0903 715 555
marian.osuch@marpex.sk

Obchod a marketing (konateľ)

Ing. Marián Osúch ml.

 0903 214 610
mosuch@marpex.sk

Kontaktujte nás


Zákaznícky servis

Ing. Žaneta Zelenková

zaneta.zelenkova@marpex.sk
0911 715 550

Ing. Slavka Kaláberová

slavka.kalaberova@marpex.sk
0911 715 550

Lucia Dorušincová

lucia.dorusincova@marpex.sk
0911 715 550

Miroslava Štefancová

miroslava.stefancova@marpex.sk
0911 715 550

Technicko - obchodní manažéri

Ing. Dušan Gabriška
zástupca pre automotive

dusan.gabriska@marpex.sk
0903 719 444

Patrik Bača
zástupca pre automotive a Košický kraj

patrik.baca@marpex.sk
0903 715 078

Ing. Rastislav Bušík
zástupca pre Trenčiansky a Trnavský kraj

rastislav.busik@marpex.sk
0903 715 765

Mgr. Michal Slabý
zástupca pre Žilinský kraj

michal.slaby@marpex.sk
0903 715 783

Juraj Hlavatý
zástupca pre Bratislavský a Nitriansky kraj

juraj.hlavaty@marpex.sk
0903 715 782

Ing. Vladimír Kováč
zástupca pre Banskobystrický kraj a Prešovský kraj

vladimir.kovac@marpex.sk
0903 715 710

Ing. Jaroslav Baláž
projektový manažér

jaroslav.balaz@marpex.sk
0903 715 800

Financie a účtovníctvo

Margita Osúchová

margita.osuchova@marpex.sk
0903 724 222

Mgr. Andrea Osúchová

andrea.osuchova@marpex.sk
0907 526 810

Recepcia a sklad

Veronika Galková

veronika.galkova@marpex.sk

Alena Gabčová

sklad@marpex.sk

GPS súradnice: 48°57'39"N 18°09'33"E