Dňa 5.4.2017 organizuje nezisková organizácia JA SLOVENSKO v OC Optima v Košiciach


veľtrh študentských spoločností. Mladí budúci podnikatelia (vo veku 15-18 rokov) na ňom prezentujú svoje výrobky respektíve služby, ktoré sú výsledkom ich ročnej práce v študentskej firme. Táto ich firma pôsobí v rámci stredoškolských učebných osnov v predmete Aplikovaná ekonómia. Naša firma takmer dve desaťročia aktívne spolupracuje s touto neziskovou organizáciou a okrem iného participuje aj na tomto veľtrhu. Organizujeme kategóriu MARPEX ÚŽITKOVÝ PRODUKT, ktorú hodnotíme a odmeňujeme víťazné tímy. Srdečne Vás na túto akciu pozývame – vstup pre verejnosť je voľný. Viac informácií na www.jaslovensko.sk.